‎י״ט בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024

תיגבור פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי לשנת 2019

באדיבות : ארד תקשורת , מינה זילברברג 0502545824

הכנסות הרבעון השלישי צמחו בכ-9.3% והסתכמו בכ-197.9 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-181 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד

מגזר כח אדם וסיעוד צמח ברבעון השלישי בכ-9.8% ומגזר האבטחה צמח
בכ-7% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד

הרווח התפעולי צמח פי 3 ברבעון השלישי והסתכם בכ-1.8 מיליון ש"ח לעומת הרבעון המקביל אשתקד

בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 ההכנסות צמחו בכ-11.9% לכ-612.7 מיליון ש"ח והרווח התפעולי צמח בכ-29.3% לכ-10.6 מיליון ש"ח בהשוואה לתקופות המקבילות אשתקד

אורית בנבנישתי, מנכ"ל החברה מסרה: "הרבעון השלישי אופיין בצמיחה בעיקר בתחומי האבטחה, כח האדם והסיעוד ולאור הביקוש הגובר אנו מאמינים שנמשיך להציג גידול בפעילות מגזרים אלה. החברה צומחת מרבעון לרבעון בזכות זכיה במכרזים חדשים כגון אבטחת אוניברסיטת בן גוריון והגיחון-חברת המים הגדולה בישראל, אבטחת מופעי הפסטיגל ועוד. כמו כן, אנו שותפים בניהול ותפעול בפרוייקטים ייחודיים כדוגמת המיזם החדשני "שאטלז", מערך ההסעות לאיצטדיון בלומפילד, שהוקם ביוזמת חברת מת"א – מערך תנועה אזרחי, בבעלות רשף ביטחון מקבוצת תיגבור וחברת סייפרטק מקבוצת תעבורה ומוביט. במסגרת האסטרטגיה של קבוצת תיגבור לחדשנות טכנולוגית, לאחר שנכנסנו להשקעה בסטארט-אפ לגיל השלישי EchoCare בשנה שעברה, אנו ממשיכים לבחון הזדמנויות השקעה בעלות ערך מוסף ללקוחותינו. אנו מצפים להמשך הצמיחה בשווקי פעילותנו בזכות יכולות ייחודיות, שפיתחה הקבוצה, לשילוב פתרונות מגוונים וטכנולוגיים תוך סינרגיה בין כל פעילויות הקבוצה."

תיגבור, חברה ארצית לשירותי כח אדם וסיעוד ושירותי שמירה ואבטחה, פרסמה היום את תוצאות פעילותה לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2019.

 

ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכמו בכ-197.9 מיליון ש"ח, גידול של כ-9.3% לעומת כ-181 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכמו בכ-612.7 מיליון ש"ח, גידול של כ-11.8% בהשוואה לכ-547.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה במחזור המכירות הושפעה מעלייה בפעילות של החברה ובעיקר תחומי הסיעוד והאבטחה.

הכנסות מגזר כ"א וסיעוד צמחו בכ-9.8% ברבעון השלישי של שנת 2019 והסתכמו בכ-133.8 מיליון ש"ח לעומת כ-121.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות מגזר האבטחה הסתכמו בכ-52.2 מיליון ש"ח לעומת כ-48.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-7%. הכנסות מגזר מוסד גריאטרי הסתכמו בכ-3.4 מיליון ש"ח בדומה להכנסות ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות מפעילויות אחרות צמחו בכ-21.7% והסתכמו בכ-8.4 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-6.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי לשנת 2019 גדל בכ-13.1% והסתכם בכ-13.5 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-11.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2018. הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכם בכ-43.9 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-41.3 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-6.4%. העלייה ברווח הגולמי נובעת מעליה במחזור הפעילות.

 

הרווח התפעולי ברבעון השלישי לשנת 2019 צמח בכ-200% והסתכם בכ-1.8 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-0.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכם הרווח התפעולי בכ-7.9 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-8.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הקיטון נובע מהפחתת מוניטין חד פעמית בגין מוניטין המוסד הגריאטרי 'משכנות הזהב' ברבעון השני של שנת 2019 בסך של כ-2.7 מיליון ש"ח (בסעיף הוצאות אחרות).

 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה ברבעון השלישי של שנת 2019 הסתכם בכ-1.2 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-1.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2018. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכם הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה בכ-7.9 מיליון ש"ח לעומת כ-5.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ביום פרסום הדו"ח הכריז דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 1 מיליון ש"ח.

 

ההון העצמי נכון ליום 30.9.19 הסתכם בכ-90.7 מיליון ש"ח לעומת כ-87.5 מיליון ש"ח ליום 31.12.18. ההון העצמי גדל בעקבות הרווח לתקופה בסך של 7.9 מיליון ש"ח בקיזוז דיבידנד בסך 4.5 מיליון ש"ח.

 

תזרים המזומנים ששימש לפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019 הסתכם בכ-0.7 מיליון ש"ח והושפע בעיקר מעלייה ביתרת הלקוחות בסך כ-14.8 מיליון ש"ח ומרווח נכסים בשווי הוגן בסך כ-4.6 מיליון ש"ח ומנגד עלייה בזכאים ויתרות זכות בסך 5.9 מיליון ש"ח ומרווחי החברה בסך של כ-7.9 מיליון ש"ח. בתשעת החודשים הראשונים בשנת 2018 תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת הסתכם בכ-5.1 מיליון ש"ח. ברבעון הרביעי של שנת 2019 החברה צופה תזרים חיובי מפעילות שוטפת, הנובע מתשלומים הצפויים להתקבל ממשרד החינוך ולקוחות נוספים בגין פעילות כח אדם בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח, שסופקו ברבעון הראשון והשני.

 

אודות החברה

חברת תיגבור, חברה ארצית לשירותי כח אדם וסיעוד, שירותי שמירה ואבטחה, הוקמה בשנת 1981 ונסחרת בבורסה בת"א משנת 2007. החברה מספקת שירותי כוח אדם בתחומים שונים וכן שרותי שמירה ואבטחה ולה סניפים ברחבי הארץ. תיגבור מנהלת את בית החולים "משכנות זהב" בחדרה שבבעלותה, המשמש כמרכז רפואי גריאטרי וכמרכז סיעודי. החברה מעסיקה כ-10,000 עובדים בממוצע מידי חודש.

 

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים