‎ט״ו בתמוז ה׳תשפ״ד‎

21 יולי 2024
מיטב דש השקעות מסכמת את 2021 עם ביצועים עסקיים חזקים, מגמה הממשיכה לתוך 2022:

מיטב דש השקעות מסכמת את 2021 עם ביצועים עסקיים חזקים, מגמה הממשיכה לתוך 2022:

תוצאות החברה בשנת 2021 הושפעו מהפרשות משפטיות גדולות שנרשמו בעקבות פסק דין כנגד מיטב דש גמל, כפי שדיווחה החברה ב-14 בנובמבר, 2021
בנטרול השפעת התביעות המשפטיות (פרופורמה), ההכנסות בשנת 2021 חצו לראשונה רף של 1 מיליארד שקל והסתכמו בכ-1.1 מיליארד שקל, עליה של 12% בהשוואה לכ-995 מיליון שקל אשתקד
ה-EBITDA המנוטרלת בשנת 2021 הסתכמה בכ-401 מיליון שקל, עלייה של כ-8%, בהשוואה לכ-371 מיליון שקל אשתקד.
הרווח הנקי, המיוחס לבעלי המניות של החברה בשנת 2021, בנטרול השפעת התביעות המשפטיות, הסתכם בכ-129 מיליון שקל, בהשוואה לכ-180 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקדדוחות 2020 כללו רווח הון של כ-76 מיליון שקל לאור ירידה משליטה בליקווידיטי אשר בנטרולו מציגה החברה עליה של כ- 24% ברווח המיוחס לבעלי המניות של החברה
היקף הנכסים המנוהלים הגיע לראשונה לשיא של כ-221 מיליארד שקל נכון לסוף שנת 2021

מיטב דש השקעות מדווחת על תוצאות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019

מיטב דש השקעות מדווחת על תוצאות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019

ווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים עמד על 82 מיליון שקל לעומת 63 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד;

ה-EBITDA המנוטרלת בתשעת החודשים הראשונים של 2019 הסתכמה בכ-226 מיליון שקל בהשוואה לכ-183 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד;

הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ-227 מיליון שקל;

מגמת הגידול בהכנסות מקרן הפנסיה נמשכת גם ברבעון הנוכחי ומתחילה להוות נדבך חשוב במגזר חסכון ארוך הטווח;

החברה הודיעה על ביצוע תכנית התייעלות ופרישה מרצון

מעבר לסרגל הכלים