‎י״ט בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024
דלק קידוחים, תמר פטרוליום, ישראמקו ורציו משקל יתר

דלק קידוחים, תמר פטרוליום, ישראמקו ורציו משקל יתר

אנו סבורים כי המשקל של ההיבטים
הטכניים בצינור EMG , שכעת הוכחו
כאפשריים, גובר על משקל הפן הבירוקרטי
בשלב זה ומאפשר הורדה חלקית של שיעור
ההיוון לחלק הייצוא במאגרים. כזכור,
בהערכת השווי של מאגרי הגז נקטנו שני
שיעורי היוון שונים – לשוק הישראלי ולשוק
המצרי.
עליית שווי המאגרים בשל שינוי שיעורי
ההיוון, יחד עם התקדמות על ציר הזמן
מביאה אותנו להעלות את מחירי היעד.
ירידת מחיר השותפויות מאז עבודתנו
בתחילת מאי בשיעורים של 2% עד 3 , %
מול עלייה של 2% במדד ת"א 025 , מביאה
אותנו לעדכן את המלצתנו ממשקל שוק
למשקל יתר.

מעבר לסרגל הכלים