‎י״ב בסיון ה׳תשפ״ד‎

18 יוני 2024
מיטב דש השקעות מדווחת על תוצאות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019

מיטב דש השקעות מדווחת על תוצאות לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים של שנת 2019

ווח הנקי לתשעת החודשים הראשונים עמד על 82 מיליון שקל לעומת 63 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד;

ה-EBITDA המנוטרלת בתשעת החודשים הראשונים של 2019 הסתכמה בכ-226 מיליון שקל בהשוואה לכ-183 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד;

הכנסות החברה ברבעון הסתכמו בכ-227 מיליון שקל;

מגמת הגידול בהכנסות מקרן הפנסיה נמשכת גם ברבעון הנוכחי ומתחילה להוות נדבך חשוב במגזר חסכון ארוך הטווח;

החברה הודיעה על ביצוע תכנית התייעלות ופרישה מרצון

מעבר לסרגל הכלים