‎י״ט בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024
תחזית של שוק ההון ל-16 בפברואר 2020

תחזית של שוק ההון ל-16 בפברואר 2020

מדד ת”א 35, מחיר אחרון: 1730.11

מדד ת”א 35  עלה מתחילת 2020 ב-2.77%

פער הארביטר’ג עומד על מינוס 0.67% ומדד ת”א 35 אמור לפתוח בירידה-1720 בערך. החוזה הסינטטי (המדד הגלום במחירי האופציות) סגר ברמה גבוהה יותר מהמדד עצמו והוא מבטא מדד של 1732.16.

סקירה שבועית 16/12/2019מאקרו ושווקים

סקירה שבועית 16/12/2019מאקרו ושווקים

עיקרי הדברים
•השקל היה כמעט המטבע החלש ביותר בעולם מאז ישיבת הריבית האחרונה של בנק ישראל. בעקבות שינוי הגישה של בנק ישראל לתחום המט"ח, עלייה בסיכון הפוליטי והתרחבות פערי התשואות (לכיוון שלילי) בין ישראל לארה"ב, עלה הסיכוי לפיחות השקל.
•היצוא בישראל ממשיך ברובו להיחלש. ניכרת האטה ביבוא מוצרי הצריכה.
•מניות הנדל"ן והבנקים בישראל התנתקו מהמגמות בעולם ולא בטוח שיש לכך סיבה כלכלית. ההטיה המשמעותית לתחום הנדל"ן במשק שהתרחשה בעשור האחרון מעלה סיכון מאקרו כלכלי.
•נתוני הפעילות במגזר התעשייה וסחר החוץ בעולם המשיכו להיחלש בחודש אוקטובר ברוב המדינות.
•אנו חושבים שרוב החדשות הטובות מהירידה בסיכונים הגיאופוליטיים כבר מגולמות בשווקים. כדי שהמגמה החיובית תמשך נדרש שיפור בנתונים הכלכליים.
•המסרים שהעביר ה-FED היו מבולבלים למדי. אנו מעריכים שהריבית בארה"ב תחזור לרדת בשנה הבאה.
.

המלצות מרכזיות
חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

מח"מ האג"ח: ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר

דירוג באג"ח בקונצרניותללא דירוגBBBAAAAAA

•הקטנת משקל של שוק המניות האמריקאי ע"ח השווקים האחרים.
•ההעדפה של הסקטורים הדפנסיביים, למעט מניות הטכנולוגיה.

תחזית של שוק ההון ל-8 בדצמבר 2019

תחזית של שוק ההון ל-8 בדצמבר 2019

מדד ת"א 35, מחיר אחרון: 1677.68
מדד ת"א 35 עלה מתחילת 2019 ב-14.6
פער הארביטר'ג עומד על פלוס שליש אחוז ומדד ת"א 35 אמור לפתוח בעלייה ל-1683. החוזה הסינטטי (המדד הגלום במחירי האופציות) סגר ברמה גבוהה מעט יותר והוא מבטא מדד של 1679.75.

תחזית של שוק ההון ל-4 באוגוסט 2019

תחזית של שוק ההון ל-4 באוגוסט 2019

מדד ת"א 25, מחיר אחרון: 1631.09
פער הארביטראז' עומד על מינוס 0.8% ומדד ת"א 35 אמור לפתוח בירידה ל- 1618. החוזה הסינתטי (המדד הגלום במחירי האופציות) סגר מעט גבוה יותר והוא מבטא מדד של 1631.96.
מדד ת"א 35 עלה מתחילת 2019 ב-11.42%
מדד ה-S&P500 מחיר אחרון 3026
מדד האס אנד פי 500 עלה מתחילת השנה ב- 16.96%.

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים 30/6/2019

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים 30/6/2019

מני האטה בצמיחת המשק הישראלי מופיעים בינתיים בעיקר בצד הצריכה הפרטית, אך לאור האטה בצמיחה בעולם גם הייצור והיצוא בישראל צפויים להיפגע, מה שצפוי להאט את קצב הצמיחה במחצית השנייה של השנה.
•הירידה בשיעור האבטלה במשק בעיקר נובעת מהירידה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה. סימנים אחרים בשוק העבודה שכוללים ירידה במשרות הפנויות והמשך עלייה בתובעי דמי אבטלה עלולים להעיד ששוק העבודה בישראל מתקרר.
•השילוב בין הירידה במדד מחירי היבוא לישראל, בפרט של מוצרי הצריכה, עם ייסוף השקל שחל השנה צפוי למתן לחצי האינפלציה שנובעים מהמוצרים המיובאים.
•תחזית האינפלציה לחודש יוני ירדה למינוס 0.2% בעקבות הוזלת הפירות והירקות.
•הסקר הרבעוני "China Beige Book" משקף שהפעילות במשק הסיני דווקא השתפרה ברבעון השני בעקבות התמריצים והסרת המגבלות על האשראי החוץ בנקאי. עובדה זו מעלה כושר עמידה של סין בעימות מול ארה"ב.
•הנתונים הכלכליים בארה"ב בעיקר ממשיכים להיחלש, למעט הצריכה הפרטית.
•בצד החיובי של השיחות בין הנשיא האמריקאי והסיני אפשר לציין חזרה למו"מ ודחיית המכסים החדשים. יחד עם זאת, לא הוכרז על פריצת דרך בנושאים העיקריים כך שאי הוודאות הקיימת שפוגעת בפעילות הכלכלית צפויה להימשך.
•למרות שחזרה למו"מ מעלה סיכוי להסכם, לעת עתה שוק המניות צפוי להיות מושפע מהמשך אי הוודאות בנושא הסחר והרעה בנתונים הכלכליים וברווחיות החברות.
•לא חל להערכתנו שינוי בסיכוי להורדת ריבית ה-FED.

המלצות מרכזיות
חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

מח"מ האג"ח:ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר
דגשים:
•אנו ממליצים על מח"מ בינוני באפיק הממשלתי.
•אנו ממליצים להעלות חשיפה לאפיק המנייתי לחשיפה בינונית.
•אנו ממליצים על חשיפה שמרנית באג"ח הקונצרניות.

מעבר לסרגל הכלים