‎ט״ו בסיון ה׳תשפ״ד‎

21 יוני 2024
תחזית של שוק ההון ל-19 בינואר 2020

תחזית של שוק ההון ל-19 בינואר 2020

מדד ת”א 35, מחיר אחרון: 1718.34
מדד ת”א 35 עלה מתחילת 2020 ב-2.08%
פער הארביטרג' עומד על פלוס 0.15% ומדד ת”א 35 אמור לפתוח בעלייה קלה ל-1721 בערך. החוזה הסינטטי (המדד הגלום במחירי האופציות) סגר ברמה נמוכה יותר מהמדד עצמו והוא מבטא מדד של 1715.73.

תחזית של שוק ל-17 בנובמבר 2019

תחזית של שוק ל-17 בנובמבר 2019

דד ת"א 35, מחיר אחרון: 1664.07
מדד ת"א 35 עלה מתחילת 2019 ב-13.67
פער הארביטר'ג עומד על 0.75% ומדד ת"א 35 אמור לפתוח בעליה ל-1676. החוזה הסינטטי (המדד הגלום במחירי האופציות) סגר ברמה דומה והוא מבטא מדד של 1663.88.

תחזית שוק ההון ל-27 באוקטובר 2019

תחזית שוק ההון ל-27 באוקטובר 2019

מדד ת"א 35, מחיר אחרון: 1653.18
מדד ת"א 35 עלה מתחילת 2019 ב-12.92%
פער הארביטר'ג עומד על פלוס 0.5% ומדד ת"א 35 אמור לפתוח בעליה ל-1661 בערך. החוזה הסינטטי (המדד הגלום במחירי האופציות) סגר ברמה דומה והוא מבטא מדד של 1653.57.

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים 16/09/2019

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים 16/09/2019

עיקרי הדברים
•ניכרת היחלשות ביצוא הסחורות מישראל, נתון שמעיד על השפעת הקיפאון בסחר העולמי. גם היבוא מכל סוגיו נמצא בהאטה.
•מסקר אמון הצרכנים בישראל עולה שהמצב הפיננסי של הצרכנים ממשיך להשתפר.
•למרות שמדד מחירי הליבה CPI בארה"ב עלה לשיא העשור, סימנים רבים מעידים שהאינפלציה בארה"ב דווקא מאיטה, כך שהנתון לא צפוי להפריע להורדת ריבית ה-FED.
•המכירות הקמעונאיות בארה"ב מצביעות על מגמה חיובית בצריכה. אנו צופים שההשפעה השלילית של ההאטה במגזרים האחרים תמתן גם את הצריכה הפרטית.
•נתונים כלכליים חלשים נרשמו בסין ובאירופה.
•העלייה החדה בתשואות בשוק האג"ח העולמי נובעת מהבנה שה-ECB כבר לא "הכל יכול", מהמעבר הצפוי להרחבה במדיניות הפיסקאלית, מפרסום מדד המחירים בארה"ב, משיפור בחלק מהנתונים הכלכליים ומהתקרבות בין ארה"ב לסין.
•להערכתנו, במאזן בין האיומים להזדמנויות, האטרקטיביות של שוק האג"ח השתפרה.
•הנתונים על פעילות הזרים בשוק האג"ח והמט"ח המקומיים, כמו גם האינדיקאטורים האחרים, אינם מצביעים על כניסה משמעותית של כספי זרים לשוק האג"ח המקומי בעקבות הצטרפותה של ישראל למדד האג"ח הבינלאומי. לכן, יתכן והפוטנציאל החיובי של האירוע על שוק האג"ח המקומי עדיין לא מוצה.

המלצות מרכזיות
חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

מח"מ האג"ח:ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר
דגשים:
•אנו ממליצים על חשיפה בינונית- נמוכה לאפיק המנייתי.
•אנו ממליצים להאריך מח"מ לבינוני-ארוך באפיק האג"ח הממשלתי.
•אנו ממליצים על הקטנת חשיפה באג"ח הקונצרניות, במיוחד בדירוג נמוך.

מעבר לסרגל הכלים