‎י״ב בסיון ה׳תשפ״ד‎

18 יוני 2024

שאלות ותשובות- קרן השתלמות

שאלות ותשובות – קרן השתלמות

 

איזה יתרון יש לחסכון בקרן השתלמות על-פני תכניות חסכון אחרות?

לקרן השתלמות מספר יתרונות על פני תוכניות חסכון אחרות:

 1. קרן השתלמות הינה אפיק החיסכון היחיד לטווח בינוני בו הרווחים פטורים ממס רווחי הון עד לתקרה השנתית
 2. בקרן השתלמות של "קהל" ניתן לקבל הלוואות גישור בתנאים ייחודיים על חשבון הקרן, אף לפני תום תקופת החיסכון.
 3. הפרשת המעביד לקרן השתלמות, בגבולות התקרה שנקבעה לעניין זה, פטורה ממס, אף שהיא מגיעה בסופו של דבר לכיסו של העובד.

האם המעביד חייב לתת לי קרן השתלמות ?

במגזר הציבורי נקבעת זכותו של העובד לקרן השתלמות בהסכם קיבוצי. במקרה זה חובה על המעביד לתת את הקרן לעובדיו בהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי.

במקומות עבודה בהם לא קיים הסכם קיבוצי בעניין זה, ההחלטה אם לתת לעובד קרן השתלמות נתונה למשא-ומתן בין העובד למעביד.

איך נקבע גובה החיסכון בקרן ?

גובה החיסכון בקרן הוא פועל יוצא של מספר גורמים:

 1. גובה השכר המהווה בסיס לחיסכון בקרן (מאחר וההפרשה לקרן היא באחוזים מן השכר).
 2. שיעור הניכוי מהעובד (לרוב 2.5%).
 3. שיעור הניכוי מהמעביד (לרוב 7.5%).
 4. תקרת ההפקדה השנתית.

האם אני יכול להחליף קרן השתלמות ?

בהתאם לתקנות האוצר החדשות זכאי כל עובד לבחור את קרן ההשתלמות שלו וכן להעבירה מגוף מנהל אחד לאחר. משך ההעברה מקרן לקרן אף קוצר ל – 7 ימים בורסאיים. הותק בקרן ישמר.

האם החיסכון בקרן השתלמות מחושב על-פי כל רכיבי השכר ?

לא כל רכיב שכר מזכה בהפרשה לקרן השתלמות. בהתאם לסעיף 3(ה) לפקודת מס הכנסה, רכיבי שכר הראויים לשמש בסיס לחישוב קרן השתלמות הם כל אלה המהווים הכנסת עבודה, למעט תשלומים שניתנו לעובד לכיסוי הוצאותיו, שכר שעות נוספות ותשלומים בשל מאמץ מיוחד או בשל אירוע מסוים. בנוסף לכך מוגבל השכר המהווה בסיס לחסכון בקרן השתלמות לתקרה שגובהה 15,712 ₪ לחודש.

מה קורה אם מפקידים בסכום העולה על התקרה?

על הפרשת המעביד החורגת מהתקרה חל מס בשני שלבים במחזור החיים של הקרן: בעת הפקדת הכסף בקרן מוטל מס על חלק ההפרשה החורג מהתקרה, כאילו היתה הכנסה ששולמה לעובד. הרווח הריאלי שנצבר על הפקדה זו חייב במס בשיעור של בין 15% ל- 20% בעת משיכת הכסף, בדומה למס המוטל על אפיקי השקעה אחרים. המשמעות של מסים אלו היא שמההפרשה החורגת מהתקרה נשללות הטבות המס שניתנות לקרן השתלמות.

באיזה מקרים נוספים ניתן למשוך כספים מהקרן קודם שמלאו שש שנים לפתיחתה?

עמית שהגיע לגיל הפרישה בהתאם לתקנות מס הכנסה החדשות רשאי למשוך כספים לאחר שלוש שנות ותק בקרן גם שלא לשם השתלמות מקצועית. שארים של עובד שנפטר רשאים למשוך את הכסף שנצבר לזכותו ללא תלות בזמן שחלף מתחילת החברות בקרן.

האם יש אפשרות כלשהי למשוך את הכסף מקרן ההשתלמות למרות שחלפו רק ארבע שנים מיום שהצטרפתי אליה ?

ניתן למשוך כספים מקרן ההשתלמות לאחר 3 שנות וותק בקרן גם אם לא התקיימו התנאים המיוחדים לכך, אך במקרה זה יש לשלם מס הכנסה (בהתאם למס השולי החל על העובד) על הפקדות המעביד ועל הרווחים שנצברו בקרן. לפיכך משיכה מוקדמת לא כדאית. במידה ותזדקק לכסף, כעמית  הינך זכאי לקבל הלוואת גישור על חשבון הקרן בתנאים ייחודיים, כבר בתום 3 שנות ותק.

האם כדאי למשוך את כספי הקרן מיד כשהדבר אפשרי ?

ניתן למשוך את כספי הקרן מייד בתום 6 שנות החיסכון, אך יש מספר סיבות טובות להמשיך ולהיות חבר בקרן:

 1. התשואות – הלקוח יכול להשאיר את כספו בקרן ולהמשיך ליהנות מתשואה ורווחים.
 2. נזילות – הנזילות לא נפגעת. בתום 6 שנות ותק בקרן, הכסף נזיל וניתן למשיכה תוך 4 ימי עסקים לכל מטרה.
 3. פטור ממס רווחי הון – קרן השתלמות הינו אפיק ההשקעה היחיד הפטור ממס רווחי הון.
 4. הלוואות גישור – בתום 6 שנות ותק, העמית זכאי להלוואת גישור של עד 100% מגובה הקרן.

האם המדינה עלולה לפגוע בקרן ההשתלמות ?

בהמלצותיה של "ועדת בן בסט" לרפורמה במס הכנסה נכללה גם המלצה להטיל מס על הפרשת המעביד לקרן השתלמות, ובכך לבטל את יתרון המס שמעניק מסלול חסכון זה. התנגדותה הנחרצת של ההסתדרות עצרה מהלך זה. יחסי הכוחות הנוכחיים בין הממשלה להסתדרות, כפי שבאו לידי ביטוי במהלך חקיקת התוכנית להבראת כלכלת ישראל, מראים שייתכן ניסיון חוזר לפגוע בקרן ההשתלמות, במסגרת מדיניות האוצר להרחבת בסיס המס. סביר שפגיעה כזו לא תהיה רטרואקטיבית, כך שחשש מפניה אינו צריך להרתיע מחברות בקרן השתלמות.

אם הפסקתי לעבוד או עברתי למקום עבודה שבו אין לי קרן השתלמות, כיצד עלי להתנהג עם קרן ההשתלמות שבה חסכתי במקום עבודתי הקודם ?

במקרים בהם חל שינוי בסטטוס החיסכון, כגון החלפת מקום עבודה, אין פגיעה בזכויות הוותק בקרן ההשתלמות. זכויות הוותק שנצברו בקרן הקודמת תשמרנה במלואן בקרן החדשה, גם אם לא העברתם את הכספים שהצטברו. כלומר, הקרן הותיקה ביותר שלכם (שלא בוצעו בה משיכות) היא שקובעת את זכויות הוותק בשאר הקרנות.

האם אני חייב לצאת להשתלמות כדי לנצל את כספי הקרן ?

לא. אין צורך לצאת להשתלמות כדי למשוך את כספי הקרן. בתום 6 שנים מיום פתיחת הקרן ניתן למשוך את הכסף לכל מטרה. יחד עם זאת, משיכת כספים מהקרן לצורך השתלמות מותרת כבר לאחר 3 שנים מיום פתיחת הקרן.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on facebook
Facebook
Share on google
Google
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים