‎י״ח בתמוז ה׳תשפ״ד‎

24 יולי 2024
תחזית ביצועי קופות הגמל לשנת 2021 ולדצמבר 2021

תחזית ביצועי קופות הגמל לשנת 2021 ולדצמבר 2021

עם 1.7% בדצמבר, הקופות הכלליות השיגו ב-2021 תשואה ממוצעת של כ-14.2% כמעט פי 3 מהתשואה השנתית הממוצעת בחמש השנים ובעשר השנים שקדמו לה.
בחמש השנים האחרונות שלפני 2021 (2016-2020) ובעשר השנים האחרונות (2011-2020) הן הציגו תשואה שנתית ממוצעת חיובית של 5.2% ו-4.9% בהתאמה.

תחזית ביצועי קופות הגמל לשנת 2020 ולדצמבר 2020

תחזית ביצועי קופות הגמל לשנת 2020 ולדצמבר 2020

הקופות הכלליות השיגו ב-2020 תשואה חיובית ממוצעת של כ-4.7% כמעט זהה לתשואה השנתית הממוצעת בחמש השנים שקדמו לה.

בחמש השנים האחרונות שלפני 2020 (2015-2019) ובעשר השנים האחרונות (2010-2019) הן הציגו תשואה שנתית ממוצעת חיובית של 4.6% ו-5.4% בהתאמה.

תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה לאוקטובר 2020

תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה לאוקטובר 2020

אוקטובר 2020:  חודש חיובי מתון בשווקים שמחק את התשואות השליליות מתחילת השנה לעמיתי קרנות הפנסיה המקיפה לבני 60 ומעלה.  

 קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.3% כתוצאה מעליות השערים בשוקי המניות ואיגרות החוב הקונצרניות בארץ. הטווח הוא בין תשואה אפסית לבין תשואה של 0.6%. 

 קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה של כ-1.0% בטווח תשואה של 0.5% עד תשואה של 1.5%.

תשואה של כ-0.1% לקופות הגמל המדדיות בטווח תשואה שלילית של 0.1% עד תשואה חיובית של 0.3%. 

תשואה שלילית של 0.1% לקופות הגמל השקליות בטווח של תשואה שלילית של 0.3% עד תשואה חיובית של 0.1%. 

 קרנות הפנסיה:

קרנות פנסיה מקיפות לבני עד 50 השיגו תשואה של כ-0.6% בטווח תשואה של 0.2% עד תשואה של 1.0%.

קרנות פנסיה מקיפות לבני 50-60 השיגו תשואה של כ-0.5% בטווח תשואה של 0.3% עד תשואה של 0.9%.

  

קרנות פנסיה מקיפות לבני 60+ השיגו תשואה של כ-0.4% בטווח תשואה של 0.2% עד תשואה של 0.6%.

 

מתחילת השנה: קופות הגמל הכלליות הציגו תשואה שלילית של כ-1.5%.

נציין, כי קיימת שונות בין המסלולים המתמחים* והדבר תלוי במבנה המסלול ובתמהיל המדד המוביל בו (מידת ה"טהורות" של המסלול).

* מסלולים מעל 100 מלש"ח.

תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה לאוגוסט 2020

תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה לאוגוסט 2020

• מתחילת השנה, קופות הגמל צימצמו את ההפסדים שלהן ל-0.6% ובאופן ריאלי ל-0% , שכן, האינפלציה הסתכמה ב-0.6%-.
• מתחילת השנה, קרנות הפנסיה, כמעט בכל הקטגוריות הגילאיות, השיגו תשואה נומינלית חיובית.

אוגוסט 2020: חם גם בשוקי ההון

קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה חיובית ממוצעת של כ-2.7% כתוצאה מעליות השערים בכל אפיקי ההשקעה המרכזיים. הטווח הוא בין תשואה של %2.0 לבין תשואה של 3.7%.

קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה של כ-5.3% בטווח תשואה של 4.0% עד תשואה של 6.0%.
תשואה של כ-1.5% לקופות הגמל המדדיות בטווח תשואה של 1.2% עד תשואה של 1.8%.
תשואה של 0.4% לקופות הגמל השקליות בטווח של תשואה של 0.2% עד תשואה של 0.6%.

קרנות הפנסיה:
קרנות פנסיה מקיפות לבני עד 50 השיגו תשואה של כ-3.1% בטווח תשואה של 2.5% עד תשואה של 3.8%.
קרנות פנסיה מקיפות לבני 50-60 השיגו תשואה של כ-2.9% בטווח תשואה של 2.3% עד תשואה של 3.3%.
קרנות פנסיה מקיפות לבני 60+ השיגו תשואה של כ-1.8% בטווח תשואה של 1.5% עד תשואה של 2.1%.

מתחילת השנה: קופות הגמל הכלליות צימצמו את התשואה השלילית לרמה של 0.6% בלבד.
נציין, כי קיימת שונות בין המסלולים המתמחים* והדבר תלוי במבנה המסלול ובתמהיל המדד המוביל בו (מידת ה"טהורות" של המסלול).

* מסלולים מעל 100 מלש"ח.

תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה ליולי 2020

תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה ליולי 2020

יולי 2020:    

קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה חיובית ממוצעת של כ-2.2% כתוצאה מעליות השערים בשוקי המניות בחו"ל ובישראל ובאיגרות החוב הקונצרניות בישראל. הטווח הוא בין תשואה של 1.8% לבין תשואה של 2.6%. 

 קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה של כ-5.3% בטווח תשואה של 3.5% עד תשואה של 6.5%.

תשואה של כ-0.6% לקופות הגמל המדדיות בטווח תשואה של 0.3% עד תשואה של 0.9%. 

תשואה של 0.5% לקופות הגמל השקליות בטווח של תשואה של 0.2% עד תשואה של 0.8%. 

 

קרנות הפנסיה:

קרנות פנסיה מקיפות לבני עד 50 השיגו תשואה של כ-2.7% בטווח תשואה של 2.2% עד תשואה של 3.5%.

קרנות פנסיה מקיפות לבני 50-60 השיגו תשואה של כ-2.5% בטווח תשואה של 2.0% עד תשואה  של 3.0%.

קרנות פנסיה מקיפות לבני 60+ השיגו תשואה של כ-1.8% בטווח תשואה של 1.5% עד תשואה של 2.0%.

מתחילת השנה: קופות הגמל הכלליות צימצמו את התשואה השלילית לרמה של  3.3%.

נציין, כי קיימת שונות בין המסלולים המתמחים* והדבר תלוי במבנה המסלול ובתמהיל המדד המוביל בו (מידת ה"טהורות" של המסלול).

* מסלולים מעל 100 מלש"ח.

תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה ליוני 2020

תחזית ביצועי קופות הגמל וקרנות הפנסיה ליוני 2020

באדיבות מיטב דש, אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ. יוני 2020:     קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה שלילית ממוצעת של כ-0.4% כתוצאה מירידות השערים בשוקי המניות בארץ ובאיגרות החוב הקונצרניות בארץ. הטווח הוא בין תשואה חיובית של 0.2% לבין תשואה שלילית של 1.2%.   קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה שלילית של [...]
מעבר לסרגל הכלים