‎כ״ב בסיון ה׳תשע״ט‎

25 יוני 2019
סקירה שבועית. מאקרו ושווקים ושווקים 10/06/2019

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים ושווקים 10/06/2019

עיקרי הדברים
•בנטרול גורמים חד פעמים, הגירעון הממשלתי בישראל המשיך לעלות גם בחודש מאי. הבחירות החוזרות והתגברות הסיכונים הגלובליים מעלים סיכון הגירעון.
•יצירת המשרות החדשות ע"י המגזר העסקי בישראל ממשיכה להצטמצם.
•תחילת הורדות ריבית ע"י ה-FED למעשה די תסתום את הגולל על האפשרויות של בנק ישראל להעלות את הריבית בטווח הקרוב.
•הפעילות התעשייתית הגלובלית נכנסה למיתון בחודש מאי.
•מספר ה-בז' של ה-FED ניתן ללמוד שמלחמת הסחר גורמת בעיקר לדחיית החלטות עקב אי הוודאות. כמו כן, העסקים מוטרדים גם בנושא התייקרות העלויות.
•בהתחשב בעובדה שהסיכוי להורדת ריבית ה-FED כבר בפגישתו בחודש יוני נמוך, השוק מגלם שבשלוש מתוך ארבעת הפגישות הנותרות עד סוף השנה, הריבית תרד. זה נראה כהערכה מוגזמת.
•ההערכות הנוכחיות להורדת ריבית ה-FED משקפות משק בבעיה חמורה שלא כל כך מסתדרות עם האווירה החיובית בשוק המניות.
•בכל מקרה, כפי שמראה הניסיון ההיסטורי, כולל של העשור האחרון, ללא שיפור בכלכלה במקביל להקלה מוניטארית, שוקי המניות יתקשו לעלות. ללא פתרון לבעיית מלחמת הסחר, ספק אם ה-FED לבדו יצליח לתמוך בשוק לאורך זמן.

המלצות מרכזיות
חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

מח"מ האג"ח:ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר
דגשים:
•אנו ממליצים על מח"מ בינוני באפיק הממשלתי.
•אנו ממליצים שוב להוריד חשיפה לאפיק המנייתי לחשיפה בינונית-נמוכה.
•אנו ממליצים על חשיפה שמרנית באג"ח הקונצרניות.

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
סקירה שבועית. מאקרו ושווקים 03/06/2019

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים 03/06/2019

עיקרי הדברים
•העלייה בגירעון ואי הוודאות הפוליטית בישראל מהווים גורם סיכון לשווקים. למרות זאת, השווקים המקומיים הציגו הביצועים העודפים לאחרונה ביחס לעולם.
•הנתונים הכלכליים במשק ממשיכים להציג צמיחה יציבה יחסית, אך ניכרים סימני חולשה בצריכה הפרטית.
•בשבוע האחרון חלה החרפה ניכרת במלחמת הסחר בעולם.
•השלכות החרפת מלחמת הסחר עשויות להיות דווקא אינפלציוניות, בניגוד למה שמשקפות ציפיות האינפלציה הגלומות בשוקי האג"ח בעולם.
•הורדת ריבית ה-FED כמעט וודאית. השוק מגלם כבר שתי הורדות השנה.
•ניסיון העבר מלמד שהורדת ריבית ה-FED לבדה עשויה לא להספיק כדי לשנות את הכיוון בשוק המניות ללא צעדים להרגעת מלחמת הסחר.
•הורדת התשואות המהירה בארה"ב אינה מוגזמת בתסריט של החרפת מלחמת הסחר.
•האטה בכלכלה העולמית והסיכונים המקומיים צפויים להחליש תמיכה בשקל.

המלצות מרכזיות
חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

מח"מ האג"ח:ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר
דגשים:
•אנו ממליצים על מח"מ בינוני באפיק הממשלתי.
•אנו ממליצים שוב להוריד חשיפה לאפיק המנייתי לחשיפה בינונית-נמוכה.
•אנו ממליצים על חשיפה שמרנית באג"ח הקונצרניות.

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
סקירה כלכלית שבועית 26/05/2019

סקירה כלכלית שבועית 26/05/2019

עיקרים
המיקוד השבועי סוקר את ענף הנדל ן למגורים בחודש מרץ בו נרשמה יציבות במספר
העסקאות בשוק החופשי בהשוואה למרץ אשתקד, זאת לאחר העליה החדה יחסית שנרשמה
בחודש הקודם. סך עסקאות זה עמד על 8.1 אלף, כאשר לכך התווספו 1.5 אלף עסקאות שנרכשו
בסבסוד ממשלתי.
סך הדירות החדשות שנמכרו בשוק החופשי עמד בחודש מרץ על 1.9 אלף דירות, עליה של 5%
בהשוואה למרץ אשתקד וירידה של 10% בהשוואה לחודש הקודם. בפילוח גיאוגרפי נמצא כי
עליה זו הושגה על רקע המשך המכירות המוגברות באזור חדרה, אף כי קצב גידול זה הואט.
. בניכוי אזור חדרה ירה מכירת הדירות החדשות בשוק החופשי ב 7%
אזורי ת"א והמרכז בולטים בשיעורים גבוהים של מכירת דירות במסגרת התחדשות עירונית
)תמ"א 38 / פינוי בינוי( מסך הדירות החדשות הנמכרות בשוק החופשי. ניתוח רמות המחירים
של דירות אלו מצביע על היותן נמוכות יחסית לאלו הנבנות במסגרת פרויקטים רגילים
בחודש מרץ נרכשו 1.2 אלף דירות ע י משקיעים, ירידה של 8% בהשוואה למרץ אשתקד, זאת
לאחר שבחודש הקודם נרשמה עליה חריגה של 18% שקטעה )זמנית( רצף ירידות ארוך
, ברכישות המשקיעים. כשיעור מסך העסקאות עמדו רכישות המשקיעים בחודש מרץ על 12%
ירידה של 2 נקודות אחוז בהשוואה למרץ אשתקד וירידה של 3 נקודות אחוז בהשוואה לחודש
הקודם.
מכירות המשקיעים בחודש מרץ הסתכמו ב 1.9 אלף דירות, ירידה של 6% בהשוואה למרץ
אשתקד, אף כי בהשוואה לחודש הקודם נרשם גידול של 8% . "מלאי הדירות בידי משקיעים
הוסיף לרדת בחודש מרץ, במהלכו נגרעו ממלאי זה כ 700 דירות, בדומה לכמות שנגרעה ממלאי
זה במרץ אשתקד, אולם עליה משמעותית בהשוואה לחודש ה'קודם.
רכישות הזוגות הצעירים הסתכמו בחודש מרץ ב 5.2 אלף דירות, מזה 1.5 אלף דירות נרכשו
בסבסוד ממשלתי. בהשוואה למרץ אשתקד נרשם גידול של 5% ברכישות הזוגות הצעירים
בשוק החופשי
רכישות משפרי הדיור הסתכמו בחודש מרץ ב 3.3 אלף דירות, ירידה של 4% בהשוואה למרץ
אשתקד. מספר החודשים שנדרש למשפרי הדיור למכור את דירתם הקודמת עמד בממוצע על
16 חודש, בדומה לחודש הקודם, אבל זמן המתנה ארוך בכמעט חצי שנה בהשוואה למרץ
אשתקד.

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
סקירה שבועית. מאקרו שווקים 27/05/2019

סקירה שבועית. מאקרו שווקים 27/05/2019

עיקרי הדברים
•הנתונים הכלכליים במשק הישראלי, כולל נתוני התמ"ג ברבעון הראשון, מצביעים על היחלשות של מנועי הצמיחה.
•מתרבים הסימנים של היחלשות בענף הטכנולוגיה בישראל. החרפת מלחמת הסחר, בפרט בתחום הטכנולוגיה, מאיימת להחמיר את המגמה השלילית.
•בשנתיים האחרונות חלה האצה בגידול באשראי לחברות בתחום הנדל"ן המסחרי בישראל. היחלשות בפעילות ענף ההי-טק עשויה להאט צמיחה זו.
•ירד הסיכוי לעליית ריבית ע"י בנק ישראל בחודשים הקרובים.
•העלנו תחזית האינפלציה לחודש מאי ל-0.5% בגלל התייקרות הירקות, אך בסה"כ סביבת האינפלציה נותרה יציבה קרוב לגבול התחתון של היעד.
•אנחנו מעריכים שבסיכוי גבוה יותר ארה"ב וסין יחזרו למו"מ בקרוב, אך הסיכון של החרפת העימות גבר. ניסיון העבר מלמד שההערכות המתפרסמות לגבי מידת הנזק בתרחיש השלילי מוטות כלפי מעלה.
•מתרבים סימני היחלשות בכלכלה האמריקאית שצפויים להחמיר אם תחריף מלחמת הסחר.
•גם ללא החרפת מלחמת הסחר עלה הסיכוי להורדת ריבית ה-FED בחודשים הקרובים.

המלצות מרכזיות
חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

מח"מ האג"ח:ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר
דגשים:
•אנו ממליצים על מח"מ בינוני באפיק הממשלתי, תוך הגדלת חשיפה לאג"ח האמריקאיות.
•אנו ממליצים על הטיה שקלית באפיק הממשלתי.
•אנו ממליצים על חשיפה בינונית לאפיק המנייתי.
•אנו ממליצים על חשיפה שמרנית לאג"ח הקונצרניות.

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
סקירה שבועית. מאקרו ושווקים 13/05/2019

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים 13/05/2019

באדיבות מיטב דש, 40 שנה : אלכס זבז'ינסקי | 03-7903784 | alexz@mtds.co.il
עיקרי הדברים
•סיכון הגירעון התקציבי בישראל ממשיך להתגבר. התנאים הפוליטיים של הקמת הממשלה עלולים להקשות על מתן פתרון מתאים לנושא הגירעון.
•העלייה בגירעון כבר באה לידי ביטוי בגידול משמעותי בגיוסי נטו של הממשלה בשוק האג"ח. אנו מעריכים שגודל הגירעון והנסיבות הפוליטיות מעלות סיכון הגירעון לשוק האג"ח.
•השכר הממוצע במשק ממשיך לעלות בקצב גבוה, אך תוספת המשרות במגזר העסקי הולכת ופוחתת.
•נמשך גידול מהיר באשראי העסקי בבנקים. לעומת זאת, האשראי הצרכני ממשיך להתכווץ.
•השקל עלה לשיא של כל הזמנים מול סל המטבעות.
•נמשך שיפור בנתונים הכלכליים באירופה.
•הירידה באינפלציה בארה"ב אכן נובעת במידה גדולה מגורמים זמניים.
•אנו מניחים שבסיכוי גבוה המשבר בשיחות הסחר בין ארה"ב לסין יגיע לפתרון. יחד עם זאת, אי אפשר להתעלם מכך שהנזק של התסריט השלילי עלול להיות גבוה מאוד.
•במקביל, איום הטלת המכסים על יבוא המכוניות לארה"ב עלה מדרגה.

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
סקירה שבועית. מאקרו ושווקים 29/04/2019

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים 29/04/2019

אינפלציה 12 חודשים הבאים: 1.3%
מדד אפריל: 0.6%
מדד מאי: 0.4%
מדד יוני: -0.1%
ריבית בנק ישראל צפויה בעוד 12 חודשים 0.50%

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים