‎י״ב בסיון ה׳תשפ״ד‎

18 יוני 2024
תחנת הכוח התרמו-סולרית של "נגב אנרגיה" באשלים מתחילה מחר בהפעלה מסחרית

תחנת הכוח התרמו-סולרית של "נגב אנרגיה" באשלים מתחילה מחר בהפעלה מסחרית

ברת נגב אנרגיה קיבלה מרשות החשמל רישיון קבוע לייצור חשמל ותתחיל כבר מחר לספק חשמל נקי לרשת החשמל הארצית בכמות אשר תענה על צריכה של כ-70,000 משקי בית

מעבר לסרגל הכלים