‎י״ב בסיון ה׳תשפ״ד‎

18 יוני 2024
סקירה שבועית 09/01/2022 מאקרו ושווקים

סקירה שבועית 09/01/2022 מאקרו ושווקים

עיקרי הדברים
•נראה שהפגיעה בפעילות המשק מגל התחלואה עדיין יחסית מוגבלת.
•שוק העבודה בישראל צפוי לייצר בשנה הקרובה לחצים משמעותיים לעליית שכר.
•שוק האג"ח בישראל צופה אינפלציה גבוהה, אך כמעט בלי סיכוי לעליית ריבית. להערכתנו, קיים יחס סיכון/סיכוי מאוד לא אטרקטיבי באג"ח הקצרות והבינוניות.
•המרווחים בשוק הקונצרני הגיעו לשפל היסטורי. הסיכון לעליית תשואות באג"ח הממשלתיות פוגע עוד יותר באטרקטיביות האפיק.
•הפגיעה מגל התחלואה בפעילות הכלכלית בעולם בחודש דצמבר באה לידי ביטוי בעיקר בפעילות מגזר השירותים, אך גם זה באופן יחסית מוגבל.
•מופיעים סימני הקלה בשרשרת ההספקה בעולם.
•שינוי הובלה סקטוריאלית בשוקי המניות עשוי להעיד שלפי הערכת השווקים השפעת המגפה על הפעילות הכלכלית תלך ותקטן אחרי הגל הנוכחי.
•נתוני שוק העבודה האמריקאי מעידים שה-FED השיג את יעדי התעסוקה ויכול להעלות ריבית.
•התסריט שמגלמים השווקים לקצב עלייה וגובה ריבית ה-FED עדיין נמוך ביחס לניסיון העבר של מחזורי עליית ריבית בתקופות של עלייה באינפלציה.
•צמצום קרוב מהצפוי במאזן ה-FED במקביל לעליית ריבית מגבירים סיכון לשווקים.

המלצות מרכזיות
חשיפה למניות:גבוההבינונית /גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

מח"מ האג"ח: ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר

דירוג באג"ח קונצרניותללא דירוגBBBAAAAAA

תחזית של שוק ההון ל-2 בפברואר 2020

תחזית של שוק ההון ל-2 בפברואר 2020

מדד ת”א 35, מחיר אחרון: 1690.88
מדד ת”א 35 עלה מתחילת 2020 ב-0.45%
פער הארביטר’ג עומד על מינוס 0.3% ומדד ת”א 35 אמור לפתוח בירידה-1685 בערך. החוזה הסינטטי (המדד הגלום במחירי האופציות) סגר ברמה גבוהה נמוכה יותר מהמדד עצמו והוא מבטא מדד של 1686.28.

תחזית שוק ההון ל-12 בינואר 2020

תחזית שוק ההון ל-12 בינואר 2020

מדד ת”א 35, מחיר אחרון: 1678.86
מדד ת”א 35 ירד מתחילת 2020 ב-0.26%
פער הארביטר’ג עומד על פלוס רבע אחוז ומדד ת”א 35 אמור לפתוח בעלייה קלה ל-1682 בערך. החוזה הסינטטי (המדד הגלום במחירי האופציות) סגר ברמה נמוכה מעט יותר למדד עצמו והוא מבטא מדד של 1687.75.

תחזית של שוק ההון ל-5 בינואר 2020

תחזית של שוק ההון ל-5 בינואר 2020

דד ת”א 35, מחיר אחרון: 1693.80
מדד ת”א 35 עלה מתחילת 2020 ב-0.6%
פער הארביטר’ג עומד על מינוס חצי אחוז ומדד ת”א 35 אמור לפתוח בירידה של שמונה נקודות ל-1688 בערך. החוזה הסינטטי (המדד הגלום במחירי האופציות) סגר ברמה דומה למדד עצמו והוא מבטא מדד של 1694.33.

תחזית של שוק ההון ל-28 בדצמבר 2019

תחזית של שוק ההון ל-28 בדצמבר 2019

מדד ת”א 35, מחיר אחרון: 1685.49
מדד ת”א 35 עלה מתחילת 2019 ב-15%
פער הארביטר’ג עומד על מינוס 0.2% ומדד ת”א 35 אמור לפתוח בירידה של שלוש נקודות ל-1682 בערך. החוזה הסינטטי (המדד הגלום במחירי האופציות) סגר ברמה נמוכה מעט יותר והוא מבטא מדד של 1685.

מעבר לסרגל הכלים