‎ח׳ בכסלו ה׳תשע״ט‎

16 נובמבר 2018

מחירון מתן שירותים בביטוח

שכר עבודתנו עבור שירותים מקצועיים אשר בגינם לא משולמת לנו עמלה ע”י חברת הביטוח, כמפורט להלן:

ביטוח חיים, בריאות וסיעוד:

מינוי סוכן – 120 ₪

בדיקה-ביטוחי פרט – 280 ₪

בדיקה- ביטוחי עצמאיים/מנהלים/בעלי שליטה/אנשי מפתח – 480 ₪

טיפול במבוטח אשר עוזב את מקום עבודתו, בנוסף ריסק זמני – 400 ₪

פדיון כספי פוליסות בביטוח חיים לפני גמר תוקפם – 350 ₪

ביטוח אלמנטרי:

אישור קיום ביטוחי – 200 ₪

העתק פוליסת ביטוח – 65 ₪

העתק דוח סקירה – 50 ₪

הוספת נהג לתקופה קצרה – 65 ₪

שעבוד פוליסת ביטוח לבנק/ ממשכן – 80 ₪

שירותים נוספים:

שינוי פרטי כרטיס אשראי/ פרטי חשבון בנק – 60 ₪

טיפול בהלוואה של הלקוח – 800 ₪

טיפול חריג בהפקדה/גבייה/העברת תשלום לעת החזרה – 60 ₪

הנפקת אישורי מס – 60 ₪

רשום התחלתי לצוואה, לא כולל שכר טרחה לעו”ד – 820 ₪

עדכון תקופתי ליורשים/מוטבים/רכוש – 400 ₪

טיפול בתביעה (טיפול משפטי לא נכלל)- פתיחת תיק ואיסוף – 1500 ₪

לעיל יתווספו: 15% + מע”מ מהמתקבל לתביעה שערכה נמוך מ 100,00 ₪

12% +מע”מ מהמתקבל לתביעה שערכה גבוה מ 100,00 ₪

לכל האמור לעיל- לא כולל מע”מ כחוק.

קבלה/ חשבונית יופקו אחרי פירעון התשלום כחוק וישלחו אל כתובתו של הלקוח.

ההוצאה עבור טרחתנו ידועה בפני רשויות המס.