‎כ״ב בסיון ה׳תשע״ט‎

25 יוני 2019
סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות 24/06/2019

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות 24/06/2019

הקרנות המסורתיות (אקטיביות ופאסיביות) מכפילות את קצב הגיוסים
השבוע לסכום של כ-565 מיליון ₪:

•התעשייה האקטיבית המסורתית (ללא כספיות) רושמת גיוסים השבוע בסכום של כ-215 מיליון ₪.
•התעשייה הפאסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה גיוסים של כ-350 מיליון ₪ כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-375 מיליון ₪ וקרנות הסל פדו כ-25 מיליון ₪.
•הקרנות הכספיות רשמו פדיונות הנאמדים בכ-100 מיליון ₪.

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות 17/06/2019

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות 17/06/2019

הקרנות המסורתיות (אקטיביות ופאסיביות) עולות בקצב הגיוסים
בשבוע המסחר המקוצר* לסכום של כ-225 מיליון ₪:

•התעשייה האקטיבית המסורתית (ללא כספיות) רושמת גיוסים השבוע בסכום של כ-280 מיליון ₪.
•התעשייה הפאסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה פדיונות של כ-55 מיליון ₪ כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-210 מיליון ₪ וקרנות הסל פדו כ-265 מיליון ₪.
•הקרנות הכספיות עברו לראשונה מתחילת השנה לפדיונות הנאמדים בכ-480 מיליון ₪.

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות 11/06/2019

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות 11/06/2019

גיוסים בתעשיית הקרנות:

הקרנות המסורתיות (אקטיביות ופאסיביות) רשמו בשבוע הראשון
של חודש יוני גיוס של כ-185 מיליון ₪,

התעשייה האקטיבית המסורתית (ללא כספיות) רושמת גיוסים בפתיחת חודש יוני בסכום של כ-205 מיליון ₪.
התעשייה הפאסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה פדיונות של כ-20 מיליון ₪, כאשר הקרנות המחקות גייסו כ-135 מיליון ₪ וקרנות הסל פדו כ-155 מיליון ₪.
הקרנות הכספיות גייסו כ-255 מיליון ₪.

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
סקירה שבועית. מאקרו ושווקים ושווקים 10/06/2019

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים ושווקים 10/06/2019

עיקרי הדברים
•בנטרול גורמים חד פעמים, הגירעון הממשלתי בישראל המשיך לעלות גם בחודש מאי. הבחירות החוזרות והתגברות הסיכונים הגלובליים מעלים סיכון הגירעון.
•יצירת המשרות החדשות ע"י המגזר העסקי בישראל ממשיכה להצטמצם.
•תחילת הורדות ריבית ע"י ה-FED למעשה די תסתום את הגולל על האפשרויות של בנק ישראל להעלות את הריבית בטווח הקרוב.
•הפעילות התעשייתית הגלובלית נכנסה למיתון בחודש מאי.
•מספר ה-בז' של ה-FED ניתן ללמוד שמלחמת הסחר גורמת בעיקר לדחיית החלטות עקב אי הוודאות. כמו כן, העסקים מוטרדים גם בנושא התייקרות העלויות.
•בהתחשב בעובדה שהסיכוי להורדת ריבית ה-FED כבר בפגישתו בחודש יוני נמוך, השוק מגלם שבשלוש מתוך ארבעת הפגישות הנותרות עד סוף השנה, הריבית תרד. זה נראה כהערכה מוגזמת.
•ההערכות הנוכחיות להורדת ריבית ה-FED משקפות משק בבעיה חמורה שלא כל כך מסתדרות עם האווירה החיובית בשוק המניות.
•בכל מקרה, כפי שמראה הניסיון ההיסטורי, כולל של העשור האחרון, ללא שיפור בכלכלה במקביל להקלה מוניטארית, שוקי המניות יתקשו לעלות. ללא פתרון לבעיית מלחמת הסחר, ספק אם ה-FED לבדו יצליח לתמוך בשוק לאורך זמן.

המלצות מרכזיות
חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

מח"מ האג"ח:ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר
דגשים:
•אנו ממליצים על מח"מ בינוני באפיק הממשלתי.
•אנו ממליצים שוב להוריד חשיפה לאפיק המנייתי לחשיפה בינונית-נמוכה.
•אנו ממליצים על חשיפה שמרנית באג"ח הקונצרניות.

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
סיכום: תשואות תעשיית קרנות הנאמנות בחודש מאי ומתחילת השנת 2019

סיכום: תשואות תעשיית קרנות הנאמנות בחודש מאי ומתחילת השנת 2019

•תעשיית קרנות הנאמנות האקטיביות השיגה בחודש מאי תשואה שלילית משוקללת של 1.05%

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
סקירה שבועית. מאקרו ושווקים 03/06/2019

סקירה שבועית. מאקרו ושווקים 03/06/2019

עיקרי הדברים
•העלייה בגירעון ואי הוודאות הפוליטית בישראל מהווים גורם סיכון לשווקים. למרות זאת, השווקים המקומיים הציגו הביצועים העודפים לאחרונה ביחס לעולם.
•הנתונים הכלכליים במשק ממשיכים להציג צמיחה יציבה יחסית, אך ניכרים סימני חולשה בצריכה הפרטית.
•בשבוע האחרון חלה החרפה ניכרת במלחמת הסחר בעולם.
•השלכות החרפת מלחמת הסחר עשויות להיות דווקא אינפלציוניות, בניגוד למה שמשקפות ציפיות האינפלציה הגלומות בשוקי האג"ח בעולם.
•הורדת ריבית ה-FED כמעט וודאית. השוק מגלם כבר שתי הורדות השנה.
•ניסיון העבר מלמד שהורדת ריבית ה-FED לבדה עשויה לא להספיק כדי לשנות את הכיוון בשוק המניות ללא צעדים להרגעת מלחמת הסחר.
•הורדת התשואות המהירה בארה"ב אינה מוגזמת בתסריט של החרפת מלחמת הסחר.
•האטה בכלכלה העולמית והסיכונים המקומיים צפויים להחליש תמיכה בשקל.

המלצות מרכזיות
חשיפה למניות:גבוההבינונית / גבוההבינוניתבינונית / נמוכהנמוכה

מח"מ האג"ח:ארוךבינוני / ארוךבינוניבינוני / קצרקצר
דגשים:
•אנו ממליצים על מח"מ בינוני באפיק הממשלתי.
•אנו ממליצים שוב להוריד חשיפה לאפיק המנייתי לחשיפה בינונית-נמוכה.
•אנו ממליצים על חשיפה שמרנית באג"ח הקונצרניות.

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים